img

PIAGAM PELANGGAN

Open all
PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN
● Komitmen kami memberikan perkhidmatan dengan penuh Dedikasi, Bersih, Cekap, Amanah, Adil dan Mesra
● Memproses permohonan-permohonan yang diterima daripada orang awam seberapa segera, dengan syarat permohonan tersebut lengkap dan teratur
● Menyegerakan perlaksanaan projek-projek yang terletak di bawah bidang kuasa Pejabat Daerah Keningau, tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan